www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Finał akcji "Ratujemy = Dajemy" 

    W sobotę 5 sierpnia 2017 r. teren Komendy Miejskiej PSP w Krośnie został otwarty dla ludzi o otwartych sercach.  Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy krośnieńskiej komendzie, przy pomocy rzeszy ludzi dobrej woli oraz instytucji i firm, po raz drugi, podjął się zorganizowania odważnego zadania, tj. zorganizowania akcji poboru krwi dla osób potrzebujących w okresie wakacyjnym, pod nazwą „Ratujemy=dajemy”.
Krośnieńska akcja strażaków wpisała się w ogólnopolską akcję „Strażacka, wakacyjna kropla krwi". Na apel rozpowszechniony w lokalnych mediach odpowiedziały 62 osoby. Niestety, nie każdy mógł tego dnia oddać krew, gdyż z różnych powodów po wstępnym wywiadzie i przeprowadzanym badaniu okazało się to niemożliwie. Wśród osób oddających krew byli strażacy zawodowi i z ochotniczych straży pożarnych, policjanci oraz ratownicy medyczni, a także inne osoby gotowe oddać to co może uratować komuś życie. Akcja zakończyła się sukcesem, gdyż podczas tej akcji, krew oddały 52 osoby.
Łącznie krwiobus zebrał pod tut. komendą 23,15 litrów krwi
- wzruszeni tym bezcennym darem mówimy wszystkim DZIĘKUJEMY.
    Organizatorzy już teraz zaczynają się zastanawiać, jak usprawnić pobór krwi, który planują zorganizować za rok. Prawdopodobnie będą 2 zespoły pobierające krew i osoby, które będą chciały oddać krew, nie będą musiały czekać tak długo w kolejce.
    Organizatorzy akcji podjęli próbę połączenia bardzo ważnej sprawy z aspektami  edukacyjnymi, poznawczymi i rekreacyjnymi. Jednym z założeń było zrealizowanie pikniku rodzinnego, podczas którego ktoś z rodziny może oddać krew, a w tym czasie dzieci mogą skorzystać z przygotowanych atrakcji. Wszyscy mogą się świetnie bawić, a przy okazji czegoś ciekawego się dowiedzieć.
    Całość akcji wkomponowana była w kampanię społeczną „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zarówno wystawa sprzętu strażackiego, pokaz grupy wysokościowej, prezentacja rysunków edukacyjnych dla dzieci „Myszki radzą”, czy przedstawienie sprzętu policji, jak i możliwość porozmawiania ze strażakiem czy  policjantem, posłuchania wskazówek, przymierzenia umundurowania, wejścia do radiowozu, zrobienie sobie zdjęć pamiątkowych, było niecodzienną okazją poznawczą dla dzieci i ich opiekunów. Ponadto w tej konwencji myślenia o bezpieczeństwie można było wejść do „symulatora dachowania” zaprezentowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Krosna, który  pozwolił poczuć się jak w koziołkującym samochodzie. Na stanowisku przygotowanym przez „Krośnieńskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa” wiele osób oznakowało swój rower, jako jeden z elementów zabezpieczenia rowerów przed kradzieżą.
    Kolejnym i bardzo ważnym punktem akcji i pokazu była prezentacja mało znanych społeczeństwu tematów z zakresu dawców organów (oświadczenia woli) czy rejestracja dawców szpiku kostnego. Tematów, którym w dalszym ciągu za mało jest poświęcanego czasu i uwadze ludzi cieszących się zdrowiem, a mogących pomóc tym co poważnie chorują. Stoiska tematyczne prowadzone były przez „Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji” z Iwonicza Zdroju, a potencjalnych dawców szpiku rejestrowała Służba Medyczna "Lazarus" Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy.
   Jedną z atrakcji był balon z Cellfastu, który jednak ze względu na warunki pogodowe nie mógł długo towarzyszyć podczas akcji. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszył się strażacki tor przeszkód dla najmłodszych i ich rodziców oraz „płonący domek”, który dzieci gasiły z hydronetek wodnych. Dzieci mogły dać upust swoim zdolnościom artystycznym i rysować do woli kredą na placu. Strażacy z jednostki OSP Równe oraz OSP Lubatowa zaprezentowali swoje quady ratownicze i najmłodsi mogli również jako pasażerowie przejechać się tymi pojazdami. Dla wszystkich przygotowany był sponsorowany bufet z napojami, słodkościami i lodami. Dla tych, którym aura sierpniowej soboty była za gorąca, przygotowana była kurtyna wodna.
Zapraszamy do oglądnięcia galerii zdjęć z tegorocznej akcji, jak i również do odwiedzenia nas podczas III akcji „Ratujemy=dajemy” w 2018 roku. 
Tegoroczna akcja odbyła się pod patronatem i wydatnej pomocy:
  -  Piotra Przytockiego Prezydenta Miasta Krosna,
  -  Jana Juszczaka Starosty Powiatu Krośnieńskiego,
  -  mł. insp. Leszka Buryły Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie,
  - st. bryg. Mariusza Bieńczaka Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
  -  dh Jana Kilara Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie.
W imieniu tych, którzy dzięki zebranej krwi będą mogli odzyskać utracone zdrowie, jak i tych, którzy odwiedzili tegoroczną akcję „Ratujemy-dajemy”, organizatorzy przedsięwzięcia składają jeszcze raz serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia  akcji, składa Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

  

Opracowanie: bryg. Mariusz Kozak

Zdjęcia: archiwum KM PSP Krosno.

 

Ogłoszenie – o zbiórce krwi przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

 

 

 

   Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie organizuje w dniu 5 sierpnia 2017 roku (sobota) od godz. 9.00 zbiórkę krwi dla poszkodowanych w okresie wakacyjnym. Akcja ta zostanie przeprowadzona na terenie tut. komendy przy ul. Niepodległości 6, (wjazd na plac wewnętrzny).
Akcja będzie pod hasłem:
II akcja dla osób potrzebujących w okresie wakacyjnym RATUJEMY = DAJEMY”.
Dla osób oddających krew będzie możliwość zwiedzenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, jak również zapoznanie się ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym będącym na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej tut. komendy.
Pokazy Grupy Ratownictwa Wysokościowego, Technicznego, Pierwszej Pomocy Medycznej, zaprezentuje się także Komenda Miejska Policji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego inne atrakcje dla przybyłych oraz dla dzieci.
Oddawanie krwi nie stanowi zagrożenia dla zdrowia dawcy. Oddając krew można pomóc innym i sobie.
Patronat:
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie
Portal internetowy Krosno112.pl
Portal internetowy terazKrosno.pl
Portal internetowy Krosno24.pl
Portal internetowy KrosnoCity.pl
Media: TV Obiektyw, Radio Rzeszów, Radio Trendy, Radio RMF MAXXX, TVP Rzeszów Oddział Regionalny.
Wszystkich chętnych chcących oddać najcenniejszy lek którym jest krew SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Z góry serdecznie dziękuję za wsparcie naszych działań.
W imieniu Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy KM PSP w Krośnie przewodniczący Klubu Zbigniew Machowski.

 

 

Ogłoszenie – o zbiórce krwi przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

 

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie organizuje w dniu 4 czerwca 2016 roku (sobota) od godz. 9.00 zbiórkę krwi dla poszkodowanych w okresie wakacyjnym. Akcja ta zostanie przeprowadzona na terenie tut. komendy przy ul. Niepodległości 6, (wjazd na plac wewnętrzny). 

Akcja będzie pod hasłem: 

„I akcja dla osób potrzebujących w okresie wakacyjnym RATUJEMY=DAJEMY”.

Dla osób oddających krew będzie możliwość zwiedzenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, jak również zapoznanie się ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym będącym na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej tut. komendy. 

Pokazy Grupy Ratownictwa Wysokościowego i inne atrakcje.

Oddawanie krwi nie stanowi zagrożenia dla zdrowia dawcy. Oddając krew można pomóc innym i sobie.

Patronat:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie 

Portal internetowy Krosno112.pl

Portal internetowy terazKrosno.pl

Wszystkich chętnych chcących oddać najcenniejszy lek którym jest krew SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Z góry serdecznie dziękuję za wsparcie naszych działań.

W imieniu Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KM PSP w Krośnie przewodniczący Klubu Zbigniew Machowski.


Uwaga: Proszę o podanie ilości osób chętnych do oddania krwi w terminie do dnia 25 maja br. w celu organizacyjnym. Krew mogą również oddawać kobiety, bardzo mile widziane, oraz osoby nie należące do OSP. Można zabrać dzieci, też przewidziane są dla nich atrakcje.

 

 

Spotkanie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy KM PSP Krosno  - 10 grudnia 2015 r. 

       

      

W czwartek 10 grudnia 2015 r. w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KM PSP Krosno. W zebraniu uczestniczył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak oraz Kierownik Biura Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża pan Marian Wszołek.  Prowadzący zebranie Zbigniew Machowski podsumował 4 letni okres działalności klubu.

Podczas zebrania wybrano nowy zarząd klubu, który ukonstytuował się następująco:. 
Wybrano nowy Zarząd Klubu HDK:
Zbigniew Machowski - przewodniczący
Janusz Litwin - z-ca przewodniczącego
Wacław Sporniak - sekretarz
Mateusz Dębiec - skarbnik
Robert Świeboda - członek
Komisja rewizyjna w składzie:
Krzysztof Zima - przewodniczący
Ryszard Menet - z-ca przewodniczącego
Piotr Pirga - członek
Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali okolicznościowe upominki (koszulki i smycze). Na zakończenie zebranie przewodniczący Klubu HDK podziękowała wszystkim zaproszonym gościom i uczestnikom zebrania i przekazał życzenia.
Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z ratowania zdrowia i życia innych ludzi – ich wdzięczności i miłości, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa. Pracownikom publicznej służby krwi przekazujemy serdeczne pozdrowienia i podziękowania za dobrą współpracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

XIII Memoriał HDK PCK im. Wł. Piłata  - 2 sierpnia 2014 r. 

       
    
   W sobotę 02.08.2014 na obiektach sportowych Unii w nowej Sarzynie odbył się  XIII Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Honorowych Dawców Krwi PCK  im. Władysława Piłata, organizowany przez Klub HDK PCK z Nowej Sarzyny oraz Oddział Rejonowy PCK w Leżajsku.
Głównym celem organizowania turnieju jest promowanie zdrowego stylu życia, promocja honorowego krwiodawstwa, promowanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nawiązanie współpracy między innymi klubami HDK, a przede wszystkim popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu jako czynnej formy rekreacji.  

Na uroczystość przybyli  liczni goście.
W turnieju 

wzięło udział 7 drużyn z województwa podkarpackiego.

 

 

1.Klub HDK PCK Strażacki Dar przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
2.Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
3.Klub HDK Żołnierski Dar przy 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu
oraz jednocześnie reprezentacje Rejonowego oddziału PCK w Przemyślu
4.Klub HDK PCK przy OSP w Ustrobnej
5.Klub HDK PCK Zelmer
6.Klub HDK PCK Ustrzyki Dolne
7. Miejsko Gminny Klub HDK PCK w Nowej Sarzynie

 

 

Pierwsze miejsce zajął Klub HDK PCK Żołnierski Dar przy 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu,
Drugie miejsce przypadło Klubowi HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
Trzecie miejsce gospodarz turnieju-Miejsko Gminny Klub HDK PCK w Nowej Sarzynie.
Najlepszym zawodnikiem został wybrany Stanisław Borek - nasz kolega z Klubu HDK PCK przy KM PSP Krosno,
Królem strzelców z dorobkiem 14 bramek został Łukasz Graba.
Najlepszym bramkarzem został wybrany Sebastian Bilski.
Po wręczeniu pucharów i nagród uczestnicy udali się na Ujęcie wody nad Sanem gdzie, organizatorzy przygotowali potrawy z grilla, oraz piwo ufundowane przez Leżajski browar.

 

 

Nasza drużyna wystąpiła w składzie:
• Dariusz Gruszka
• Adam Łukaszewski
• Stanisław Borek
• Piotr Maślanka
• Piotr Bryś
• Grzegorz Mormol
• Hubert Bednarz
• Marcin Walczyk

Przewodniczący Klubu, a zarazem opiekun drużyny Zbigniew Machowski.
Zarząd Klubu HDK przy KM PSP w Krośnie składa uczestnikom turnieju serdeczne podziękowania za udział w turnieju.

  
  
 

 

  
 

II Rajd Rowerowy "OIKOUMENE" do Olchowca - 18 maja 2014 r. 

       W dniu 18 maja 2014 roku Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie uczestniczył w II Rajdzie Rowerowym „OIKUMENE” do Olchowca (miejscowość oddalona od Krosna 36 km na terenie gminy Dukla). Celem rajdu było kształtowanie postawy tolerancji wobec mniejszości religijnych i narodowych oraz poznanie Kościołów różnych wyznań na terenie Podkarpacia. Organizatorem rajdu była Parafia Polskokatolicka p.w. „Dobrego Pasterza: w Łękach Dukielskich. Rajd odbył się pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Romana Jagiełło, za co bardzo serdecznie dziękujemy jako Krwiodawcy, że mogliśmy uczestniczyć w tak pięknej idei, a zarazem zobaczyliśmy ciekawe tereny i miejsca na pięknej ziemi krośnieńskiej. 

W rajdzie uczestniczyło ośmiu członków Klubu HDK PCK, którzy dzielnie pokonali trasę ponad 70 km.

  
  
  
  

 Więcej zdjęć na stronie internetowej www. polskokatolicka.pl 


 

Podziękowanie 

 

Przekazanie przez Klub HDK przy KM PSP Krosno krwi dla druha z OSP Miejsce Piastowe 

 

Uroczystość 25-lecia istnienia klubu Honorowych Dawców Krwi przy KM PSP Krosno 

 

W dniu 16 listopada 2013 r. w murach restauracji Bohema w Krośnie odbyło się spotkanie z okazji uroczystości obchodów 25-lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi działający przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. 
W chwili obecnej Klub liczy 15 członków czynnych i 85 wspierających działalność Klubu.
Podczas spotkania okolicznościowymi statuetkami uhonorowani zostali najprężniej działający członkowie, którzy w przeciągu ostatnich trzech lat kilkakrotnie oddawali krew w Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 

Janusz Litwin – 22.950 ml (15 razy)
Jakub Wais -  7.650 ml (12)
Marek Osoliński -  6.300 ml (16)
Krzysztof Zima - 24.300 ml (16)
Robert Świeboda -  9.000 ml (14)
Bartłomiej Zajdel –  3.150 ml (3)
Piotr Pirga -  6.550 ml (2)
Jarosław Gniady -  1.350 ml (2)
Wacław Sporniak -  5.850 ml (2)
Tomasz Polak -  2.550 ml (3)
Ryszard Menet - 35.300 ml (15)
Stanisław Machowski - 11.250 ml (7)
Tadeusz Wiertak - 52.600 ml (10)
Bartłomiej Kenar -  1.800 ml (4)
Damian Machowski -  3.150 ml (3)
Marcin Machowski -  7.650 ml (7)
Mateusz Dębiec -  1.350 ml (2)
Jan Miszczak - 35.400 ml (1)

Spotkanie swą obecnością uświetnili V-ce Prezes ZR PCK w Krośnie Pani Ewa Wajs, Kierownik Biura OR PCK w Krośnie - Marian Wszołek, Komendant Miejski PSP w Krośnie - st. bryg. mgr inż. Krzysztof Korzec, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie - bryg. mgr inż. Mariusz Bieńczak, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krośnie - bryg mgr inż. Paweł Gaj. 
Pamiątkowa statuetka ufundowana przez Komendanta Miejskiego   
   
   
   
   
   
   

 

Przekazanie przez Klub HDK przy KM PSP Krosno krwi dla Burmistrza gm. Jedlicze 

 

I Rekreacyjny Rajd Rowerowy Honorowych Dawców Krwi PCK 

Z okazji jubileuszu, 55 – lecia działalności HDK PCK w Polsce, w dniu 14.09.2013 r. odbył  się I Rajd rowerowy który przebiegał trasą Krosno, Sporne, Odrzykoń, Bratkówka, Wojkówka i do Rynku w Krośnie.

Celem zorganizowania rajdu było: promowanie zdrowego stylu życia, promocja honorowego krwiodawstwa, promowanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji.
Sygnał do startu dali: – Pani Anna Dubiel – Radna Miasta Krosna – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki i p. lek. med. Władysław Tlałka – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie. W rajdzie uczestniczyło 81 rowerzystów.
Gośćmi Honorowymi rajdu byli: p. Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, p. Jerzy Wdowiarz – Dyrektor Banku BGŻ w Krośnie, p. Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka, p. Tomasz Świątek – rowerowy obieżyświat.
Organizator główny rajdu Oddział Rejonowy PCK w Krośnie, współorganizator rajdu Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów w Krośnie.
Uczestnicy rajdu otrzymali okolicznościowe upominki, a sponsorzy podziękowania w formie statuetek. Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek.
Patronat Honorowy Rajdu:
p. Jan Juszczak – Starosta Powiatu Krośnieńskiego
p. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna
p. Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka
Sponsorzy:
- Bank Gospodarki Żywnościowej w Krośnie 
- Remondis Kroeoko sp. z o.o. w Krośnie 
- Urząd Gminy Wojaszówka 
- Serwis Rowerowy „Szprycha” w Krośnie 
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 
- Kluby HDK OR PCK z terenu powiatu krośnieńskiego.
Zabezpieczenie przejazdu, medyczne i żywnościowe :
- Publiczne Samodzielne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie 
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
- Straż Miejska w Krośnie 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wojaszówce 
 

 Maskotka I Rajdu Rowerowego HDK PCK 
  
  

II turniej o Puchar Przechodni Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK

   W 2013 roku obchodzimy 55 lat Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Dla uczczenia tej pięknej rocznicy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie zorganizował II Turniej w piłce siatkowej o Puchar Przechodni Klubów Honorowych Dawców Krwi w miejscowości Lubatowa.

Uczestnikami turnieju były Kluby Honorowych Dawców Krwi:

- Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,

- Klub Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustrobnej,

- Klub Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zręcinie,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Lubatowej.

Zwyciężyła w klasyfikacji generalnej drużyna OSP w Lubatowej, natomiast w klasyfikacji o Puchar Przechodni Klubów HDK PCK zwyciężyła po raz drugi z rzędu drużyna HDK PCK przy KM PSP w Krośnie, przed Klubem HDK PCK przy OSP Zręcin, trzecie miejsce wywalczył Klub HDK PCK przy OSP Ustrobna.

Okolicznościowy Puchar Przechodni odebrał przewodniczący Klubu HDK PCK przy KM PSP w Krośnie st. asp. Zbigniew Machowski wraz z kapitanem drużyny.

Puchary i okolicznościowe statuetki wręczyli zaproszeni goście; Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie bryg. mgr inż. Mariusz Bieńczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubatowej mgr Jerzy Staroń, Wójt Gminy Wojaszówka, Członek Zarządy Rejonowego PCK w Krośnie i Przewodniczący Klubu HDK PCK przy OSP Ustrobna mgr Sławomir Stefański, Przewodnicząca Klubu HDK PCK przy OSP Zręcin Aneta Kozubal.

Przewodniczący Klubu HDK PCK przy KM PSP w Krośnie st. asp. Zbigniew Machowski podziękował wszystkim zaproszonym gościom i uczestnikom turnieju za udział w zawodach oraz Jednostce OSP w Lubatowej za przygotowanie logistyczne turnieju, słowa podziękowanie skierowane były również dla sponsora rozgrywek Piekarni Pana Dariusza Muni w Krośnie.

Tabela końcowa turnieju o Puchar Przechodni HDK PCK

L.p.

Drużyna

Punkty

Sety

Małe punkty

1

Klub HDK KM PSP Krosno

4

5

161

2

Klub HDK OSP Zręcin

2

2

106

3

Klub HDK OSP Ustrobna

0

1

121

  
  
  

X Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi w Kalwarii Pacławskiej

   W dniu 03.09.2011 r. 100-  osobowa delegacja Honorowych Dawców Krwi, działaczy społecznych i pracowników PCK z Krosna i powiatu krośnieńskiego uczestniczyła w X  Jubileuszowej Podkarpackiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Kalwarii Pacławskiej.
Uroczystą Mszę Świętą w Sanktuarium przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej celebrował ks. Biskup Adam Szal. Po mszy ok. 1000 - pielgrzymów przybyłych z całego województwa podkarpackiego udało się na Drogę Krzyżową.
Po uroczystościach kościelnych, pielgrzymi spotkali się przy ognisku na integracyjnej biesiadzie  nad rzeką Wiar, a czas umilała kapela „Czy się wali, czy się pali”.
Delegacja z Krosna przekazała na ręce ks. Biskupa Adam Szala,  okolicznościowy Dar Ołtarza, szklaną  statuetkę z wizerunkiem Patronki Krosna
 Matki Bożej Murkowej, bochen chleba i kwiaty.
Delegacji z Krosna przewodniczyli ks. Tadeusz Buchowski – Kapelan PCK w Krośnie i lek. med. Władysław Tlałka – Prezes ZR PCK w Krośnie.

   
   

XI Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Honorowych Dawców Krwi 

   W dniu 2 lipca 2011 r. Klub HDK PCK działający przy Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie uczestniczył w XI Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Honorowych Dawców Krwi PCK im. Władysława Piłata w Nowej Sarzynie.
Nasza Drużyna występowała w składzie:
- Bryś Piotr
- Bednarz Hubert
- Cwynar Piotr
- Mormol Grzegorz
- Kubit Grzegorz
- Kubit Robert
- Łukaszewski Adam
- Gruszka Dariusz
- Dębiec Mateusz
- Krukar Krzysztof.
   W strugach padającego deszczu nasza drużyna zajęła III miejsce, zaś I miejsce przypadło Klubowi HDK z miejscowości Zręcin, II miejsce zajęła drużyna HDK "Zelmer" Rzeszów.
Najlepszym bramkarzem turnieju został nasz kolega Adam ŁUKASZEWSKI.
Uczestnikom turnieju Zarząd Klubu HDK przy KM PSP w Krośnie składa serdeczne podziękowania za udział w turnieju.

 Adam Łukaszewski  
  
 Adam Łukaszewski - najlepszy bramkarz turnieju 

I Turniej piłki siatkowej o Puchar Przechodni Klubów HDK

W dniu 9 kwietnia 2011 r. odbył się I Turniej piłki siatkowej o Puchar Przechodni Klubów Honorowych Dawców Krwi, który odbył się w hali sportowej przy Gimnazjum w Zręcinie, zwyciężył Nasz Klub HDK przy KM PSP w Krośnie. Drugie miejsce zajęli gospodarze turnieju KHDK Zręcin. Kolejno w tabeli uplasowali się KHDK Ustrobna oraz OSP Zręcin. Turniej rozegrano w milej, sportowej atmosferze. Zwycięzca otrzymał pamiątkowy puchar oraz dyplom.
Klub HDK wystąpił w składzie:
• Robert Niepokój
• Grzegorz Józefczyk
• Krzysztof Szczęsny
• Dariusz Liput
• Robert Kubit
• Karol Śnieżek
• Łukasz Janusz

Przewodniczący Klubu, a zarazem opiekun drużyny Zbigniew Machowski.

Organizator turnieju KHDK w Zręcinie pragnie serdecznie podziękować za przybycie zaproszonym gościom tj. z-cy wójta gminny Chorkówka Dariuszowi Batorowi, wójtowi gminy Wojaszówka Sławomirowi Stefańskiemu, sołtysowi wsi Zręcin Ryszardowi Prętnikowi oraz opiekunowi Klubu HDK przy KM PSP w Krośnie asp. Zbigniewowi Machowskiemu.

Wyniki spotkań:
 Lp. Mecz Set 1 Set 1 Set 1 Wynik

1

KM PSP Krosno - HDK Ustrobna

25-9

25-9

-  

2-0

2

HDK Zręcin - OSP Zręcin

20-25

25-20

15-11 

2-1

3

KM PSP Krosno - HDK Zręcin

25-16

25-19

2-0

4

HDK Ustrobna - OSP Zręcin

25-16

25-19

 - 

2-0

5

 HDK Ustrobna - HDK Zręcin

19-25

16-25

 -

0-2

6

KM PSP Krosno - OSP Zręcin

25-12

25-20

 -

2-0

 Tabela końcowa turnieju:  
 Lp. DrużynaLiczba punktów Sety Małe punkty

1

KM PSP Krosno

6

6-0

150-83

2

Klub HDK Zręcin

4

4-3

143-141

3

Klub HDK Ustrobna

2

2-4

103-135

4

OSP Zręcin

0

1-6

123-160

 
   

"Ognisty Ratownik - Gorąca Krew"

W dniu 11.02.2011 r. w Osiedlowym Domu Kultury w Rzeszowie, odbyła się uroczystość, na której podsumowano konkurs pod hasłem „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” i wręczono zwycięzcom dyplomy i puchary.

W IV edycji konkursu ph. „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” w grupie Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie podkarpackim, I – miejsce zajął Klub HDK PCK przy OSP w Ustronnej, zaś w grupie Państwowych Straży Pożarnych w województwie podkarpackim,  II – miejsce zajął Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej  w Krośnie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: p. Alicja Zając – Senator RP, p. Andrzej Reguła – Wicewojewoda Podkarpacki, przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 Pamiątkowe puchary i statuetkidh Sławomir Stefański - Przewodniczący Klubu HDK PCK przy OSP w Ustrobnej i asp. sztab. Piotr Pirga - przedstawiciel Klubu HDK przy KM PSP Krosno Uczestnicy uroczystości w Rzeszowie z terenu powiatu krośnieńskiego 

Wakacyjny apel o krew

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, Sklep Intermarche w Krośnie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krośnie i Klub Honorowych Dawców krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie zwracają się z uprzejmą prośbą o oddawanie honorowo krwi

„  Oddając honorowo krew -Ty też możesz uratować komuś życie ”

W lipcu i sierpniu wzrasta zapotrzebowanie na krew. Częściej niż w pozostałych okresach roku na oddziały szpitalne trafiają ofiary wypadków – w szczególności komunikacyjnych. Każda kropla krwi jest na wagę złota.
Z uwagi na powyższe Polski Czerwony Krzyż w Krośnie, Sklep Intermarche w Krośnie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Krośnie i Fundacja Muszkieterowie, są organizatorami akcji poboru krwi.

Data, miejsce i godzina akcji:

15 sierpnia 2010 r. (niedziela)
Plac przed Sklepem Intermarche w Krośnie
ul. Podchorążych 2  (koło dworca PKP Krosno – Miasto)
w godz. 9.00 – 17.00

Wszystkich chętnych zapraszamy do oddania honorowo krwi.

Przejście na emeryturę asp. sztab. Jacka Blicharczyka

  

W dniu 3 marca 2010 r. w obecności pracowników naszej Komendy odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne asp. sztab. Jacka Blicharczyka – Dowódcy zmiany jednostki ratowniczo-gaśniczej i czynnego członka Klubu Honorowych Dawców Krwi . Słowa podziękowania pod adresem naszego kolegi wygłosił Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie - asp. Zbigniew Machowski, który  wręczył również upominek ufundowany przez Klub HDK.

  
 

Apel - potrzebna krew dla st. kpt. Daniela Dryniaka

W związku z ogłoszonym apelem dot. oddawania krwi dla poszkodowanego w działaniach ratowniczych strażaka st. kpt. Daniela Dryniaka. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie włączył się do tak szczytnej akcji i do dnia 22.02.2010 r. oddano łącznie 5 litrów krwi. 

Obchody 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie

Jubileusz 90 – lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, Honorowym Patronatem objęli: p. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna i p. Jan Juszczak Starosta Krośnieński, p. Janusz Waliszewski – dyrektor ZUN „Naftomet” w Krośnie, p. Kazimierz Szpak – dyrektor PKS w Krośnie i p. Bogdan Such - dyrektor Delphi – oddział w Krośnie.
Uroczystości odbyły się w Sali Widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
Na uroczystości przybyli honorowi goście w osobach: p. Stanisław Zając – Senator RP, p. Marek Rząsa – Poseł Na Sejm RP, p. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna, p. Jan Juszczak – Starosta Krośnieński, p. Małgorzata Szybiak – reprezentowała p. Elżbietę Łukaciejewską – posłankę do Parlamentu Europejskiego, p. Jerzy Borcz – Radny Sejmiku Wojewódzkiego w Rzeszowie, ks. Prałat Tadeusz Buchowski - Kapelan PCK w Krośnie, p. Kazimierz Krężołek – Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, p. Tadeusz Majchrowicz – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Podkarpacie, p. Antoni Wydro – Z-ca Kuratora Oświaty w Rzeszowie, p. Grażyna Gregorczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna, p. Alicja Zając – Prezes Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie, p. Eugeniusz Taradajko – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie, p. Agnieszka Warchoł – dyrektor BWI Poland Technologies Sp. z o.o. oddział w Krośnie, p. Janusz Czyż – Dyrektor PKS SA w Krośnie, p. Józef Wilga – Z-ca Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, p. Jan Szwast– z-ca Komendanta Policji w Krośnie, p. Krzysztof Korzec – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, p. Janusz Bęben – Przewodniczący Okręgowej Rady Krwiodawstwa PCK w Rzeszowie, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z uczniami, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pomocy społecznej, służby zdrowia, delegacje zarządów rejonowych z województwa podkarpackiego, zakładów pracy i honorowi dawcy krwi PCK z 30 klubów HDK PCK działających na terenie powiatu krośnieńskiego, wolontariusze i sympatycy PCK.W uroczystościach uczestniczyło 7 pocztów sztandarowych. Na uroczystości przybyło około 650 osób.
W trakcie uroczystości wystąpili soliści, chór i balet Prywatnej Szkoły Muzycznej „Pro-Musica” I i II – stopnia pod dyrekcją Anny i Adama Munzbergerów, dając wspaniały koncert.
Wręczono 121 medali, statuetek, odznaczeń. Wśród odznaczonych i wyróżnionych byli członkowie Naszego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, a byli to: Zbigniew Machowski, Janusz Litwin, Jacek Blicharczyk, Piotr Pirga, Wacław Sporniak i Krzysztof Zima ww osoby otrzymały okolicznościowe medale 90 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

   
  
   
   


 

Podsumowanie III edycji konkursu "Ognisty Ratownik- Gorąca Krew"

W dniu 16 kwietnia 2009 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odbyło się podsumowanie III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew".
W spotkaniu tym uczestniczyli Wicewojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie bryg. mgr inż. Zbigniew Szablewski, Dyrektor Zarządu Okręgu Podkarpackiego PCK w Rzeszowie Pan Eugeniusz Taradajko oraz Pani Prezes Podkarpack

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno