www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

NSZZ Solidarność

 

Komisja Zakładowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie od dnia 09.03.2009 r. działa jako niezależna Komisja Zakładowa zarejestrowana w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został na kolejną kadencję Wojciech Haręzga. Komisja Zakładowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie na dzień 24.03.2016 r. liczy 24 członków. 

Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku, emerytów i rencistów oraz pracowników cywilnych a w szczególności:
• zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
• wszelkiego rodzaju współpraca z innymi związkami zawodowymi działającymi w zakładzie pracy mająca na celu dobro pracownika,
• dążenie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin,
• podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,
• wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej, szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych,
• kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny, umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego.
 

Struktura NSZZ "Solidarność" w Komendach Powiatowych i Miejskich na terenie woj. podkarpackiego.

 

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno