www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 
„Czad i ogień. Obudź czujność”

W obecnym roku na terenie całego kraju ruszyła kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”, która zawiera zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym. 
W mediach pokazały się spoty reklamowe, mające na celu pokazać zaniedbywany problem i wskazać możliwość zabezpieczenia się przed zagrożeniami. 
Na stronie interenetowej KM PSP Krosno, kmkrosno.itl.pl w zakładce „Czad i ogień. Obudź czujność”, zostały zamieszczone materiały informacyjne dotyczące kampanii społecznej. Materiały te zostały ściągnięte ze strony Komendy Głównej PSP. Ponadto zamieszczone zostały również nasze własne informacje, które uznaliśmy za niezbędne do uzupełnienia zakresu wiedzy w sferze zagrożeń związanych z sezonem grzewczym oraz tlenkiem węgla. Wszystkie te informacje można wykorzystywać do rozpropagowania akcji informacyjnej wśród społeczeństwa. 
Na terenie działania KM PSP Krosno, działania profilaktyczne ropoczęliśmy od prelekcji w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie, przy ul. Magurów. Dzięki uprzejmości dyrekcji, z którą prowadzona jest bieżąca współpraca, 5.02.2016 roku przeprowadzono prelekcje informacyjne dla wszystkich uczęszczających do tego zespołu szkół. Natomiast 24.11.2016r. przeprowadzono prelekcje dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, jako nowych grup dzieci i młodzieży, które zaczęły uczęszczać do szkoły. W tym samym dniu, w godzinach wieczornych, przeprowadzono prelekcję informacyjną na zebraniu ogólnym rodziców najpierw szkoły podstawowej, a następnie rodziców dzieci z gimnazjum. Relacja filmowa z w/w zajęć został zrealizowana przez TV „Obiektyw” i wyemitowana w wiadomościach 29.11.2016r. (http://www.tvobiektyw.pl/57,1809-serwis_informacyjny_2016-11-29.html)
 
 
 
 
Kolejne zajecia odbyły się w: 

- 29.11.2016r. w Zespole Szkół Publiczbnych w Kopytowej,
 
 
 
- 30.11.2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr im. Jana Szczepanika w Krośnie, 
 
 
- 06.12.2016r. w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie przy ul. Kletówka, 
 
 
- 08.12.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Krośnie na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego. 
 
  
- 09.12.2016r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krośnie przy ul. Grodzkiej. 
 
 

- 13.12.2016 r. podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.
 
 
- 15.12.2016 r. w Szkole Podstawowej w Woli Komborskiej.
 
 
 - 17.12.2016 r. podczas Posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wojaszówce.
 
 
- 18.12.2016 r. strażacy z OSP Leśniówka rozprowadziali w swojej miejscowości 150 szt. ulotek informacyjnych
 

 
 
- 19.12.2016 r. spotkanie z rodzicami dzieci z Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach. 
 
 
- 20.12.2016 r. spotkanie strażaków i zaproszonych osób naposiedzeniu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Jedliczu.
 
- 21.12.2016 r. spotkanie z dziećmi poszczególnych grup wiekowych w Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach.  
 
 
- 21.12.2016 r. podczas Posiedzenia  Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chorkówce.
 
 
 - 28.12.2016 r. spotkanie ze strażakami z jednostek OSP z gminy Rymanów.

 
Uczniowie klasy o profilu pożarniczym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr im. Jana Szczepanika w Krośnie, współnie ze strażakami z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krośnie, zrobili spot filmowy do kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”. 

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno