www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Planowany program i ustalenia porządkowe IX Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych jedn. Ochotniczych Straży Pożarnych, które zostaną rozegrane w dniu 24.09.2017 r. na stadionie Gminnego Klubu Sportowego "Zamczysko" w Odrzykoniu. 

 1.    Planowany przebieg zawodów:
   -    do 9.30        - przyjazd drużyn na stadion sportowy w Odrzykoniu,
   -    9.45            - zbiórka drużyn,
   -    10.00          - otwarcie zawodów,
   -    10.30 - 11.30     - sztafeta pożarnicza MDP (dziewczyny, chłopcy),
   -    10.45 - 11.45     - musztra MDP (dziewczyny, chłopcy),
   -    11.30 - 12.30     - sztafeta pożarnicza OSP (grupa A i C),
   -    11.45 - 12.45     - musztra OSP (grupa A i C),
   -    12.45 - 13.00     - przerwa techniczna,
   -    13.00 - 14.00     - ćwiczenie bojowe MDP (dziewczyny, chłopcy),
   -    14.00 - 15.00     - ćwiczenie bojowe OSP (grupa C i A),
   -    15.30  - ogłoszenie wyników, oficjalne zakończenie zawodów.
2.        Ustalenia porządkowe:

  1.       Startujące drużyny we własnym zakresie zabezpieczają wyżywienie i napoje dla swoich członków.
  2.       Zawody zostaną rozegrane zgodnie z ustaleniami podjętymi na odprawie w dniu 19.09.2017 r. które są udostępnione na stronie internetowej KM PSP Krosno, w zakładce „Zawody Powiatowe OSP” (9 zakładka od dołu).
  3.       Informacje o startujących drużynach można opracować wg podanego wzoru na stronie internetowej KM PSP Krosno, w zakładce „Zawody Powiatowe OSP” i dostarczyć do sekretariatu przed rozpoczęciem zawodów.
  4.       Jednostki, które nie dostarczyły do KM PSP Krosno list zgłoszeniowych swoich drużyn, zobowiązane są je dostarczyć najpóźniej do 21.09.2017 r. do wydziału operacyjno-rozpoznawczego KM PSP w Krośnie. Wynikłe ewentualne zmiany w listach zgłoszeniowych drużyn, można zgłaszać na piśmie w postaci nowego zgłoszenia, w dniu zawodów do sekretariatu, najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem zawodów.
  5.       W konkurencji musztry występuje 9 strażaków w oznakowaniach z każdej drużyny (MDP, A i C). W przypadku braku oznakowania dla rezerwowego (A,C), jedynie on może być bez oznakowania. Dla konkurencji musztry będzie prowadzona odrębna klasyfikacja, a jej wyniki nie będą wliczane do konkurencji sztafety i ćwiczenia bojowego.
  6.       Zawody będą prowadzone przez komisję sędziowską złożoną ze strażaków Komendy Miejskiej PSP w Krośnie.
Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno