www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

CZAD - o krok od tragedii na święta

  Po raz kolejny zwracamy się z gorącym apelem o ostrożność do wszystkich, którzy użytkują urządzenia grzewcze na gaz, drewno czy węgiel. Prawie każdy uważa, że nieszczęścia dotykają innych, a nie nas. Niestety, nieszczęśliwe zbiegi okoliczności albo wręcz balansowanie na granicy rozsądku przy używaniu urządzeń grzewczych, może sprowadzić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.
    Mieszkańcy jednego z budynków wielorodzinnych na terenie miasta Krosna, nad ranem 24 grudnia, zostali postawieni na nogi, gdyż w jednym z mieszkań tego budynku, podczas kąpieli w wannie mężczyzna stracił przytomność. Jego żona dzwoniąc na nr alarmowy 112, prosiła o szybką pomoc. Jak się okazało w mieszkaniu tym, w różnych pomieszczeniach strażacy stwierdzili stężenie od 60 do 100 ppm tlenku węgla. Kierujący działaniami zarządził ewakuację wszystkich z tego mieszkania. W konsekwencji do szpitala zostały przewiezione 4 osoby, tj. mężczyzna i kobieta oraz 2 dzieci (9 miesięcy i 6 lat). Ponadto wykonano pomiary we wszystkich dostępnych mieszkaniach w tym budynku, stwierdzając w niektórych z nich stężenia tlenku węgla o wartości do 20 ppm, a na klatce schodowej na IV piętrze 45 ppm CO.
     Wszyscy borykamy się z kosztami ogrzewania podczas sezonu zimowego, jednakże osoby, które mają urządzenia czerpiące powietrze do spalania z pomieszczeń, w których przebywają, przy zakłóceniu procesu wentylacji są szczególnie zagrożone zatruciem tlenkiem węgla, którego nie widać i nie czuć. Zwłaszcza jest to niebezpieczne w porze nocnej, gdy śpiąc nie jesteśmy w stanie zareagować na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które być może byśmy zauważyli. Nie ma jednak co zdawać się na własne, zawodne zmysły i spostrzegawczość, gdy w grę wchodzi nasze zdrowie i życie. Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed podstępnym tlenkiem węgla jest zakupienie odpowiedniego detektora  tlenku węgla oraz zamontowanie i eksploatowanie go zgodnie z instrukcją obsługi. Oczywiście należy pamiętać o prawidłowości pracy urządzeń grzewczych, drożności przewodów wentylacyjnych i rozszczelnieniu okien i drzwi, aby dostarczyć powietrza niezbędnego do spalania paliwa.
    W tym roku prowadzona jest II edycja kampanii społecznej "Czad i ogień. Obudź czujność", prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa o zagrożeniach związanych z sezonem grzewczym, a także sposobami im przeciwdziałania.
    W ramach kampanii "Czad i ogień. Obudź czujność", strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie, w wielu szkołach prowadzili spotkania informacyjne dla dyrekcji i nauczycieli szkół, rozdawali plakaty informacyjne i prosili o podjęcie tematu podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą. Odbywały się również spotkania z dziećmi, czy rodzicami podczas wywiadówek. Akcja będzie prowadzona w dalszym ciągu w 2018 roku, dlatego też istnieje możliwość zorganizowania spotkań z dziećmi w szkołach, podczas zebrań z rodzicami,  czy podczas zajęć szkoleniowych w zakładach pracy.

  Opracowanie: bryg. Mariusz Kozak

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno