www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Sezon grzewczy - kolejne pożary w budynkach.

  Po raz kolejny ku przestrodze użytkowników urządzeń grzewczych podajemy informacje o zaistniałych ostatnio zdarzeniach.
23.02.2018 r. po godzinie 1300 w jednym z budynków mieszkalnych w m. Iwonicz, w wyniku użytkowania urządzenia grzewczego na paliwo stałe, doszło do pożaru sadzy w kominie. W tym przypadku działania strażaków trwały tylko pół godziny i skupiły się głównie na usunięciu palącej się sadzy z przewodu kominowego. Podobna sytuacja była 24.02.2018 r. w m. Jaśliska, z tym że działania strażaków z miejscowej jednostki OSP trwały prawie godzinę.
    25.02.2018 r. w m. Głowienka w godzinach przedpołudniowych strażacy zostali wezwani do pożaru sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego, odprowadzającym spaliny od wolnostojących piecyków, w których palono drewnem. W pomieszczeniach gdzie były zlokalizowane piecyki panowało lekkie zadymienie. Po usunięciu materiałów palnych z piecyków, do przewodu kominowego wprowadzono proszek z gaśnicy, w celu ugaszenia palącej się sadzy. Następnie udrożniono kanał przy pomocy kuli do udrażniania kominów i strącono palącą się sadzę przy wykorzystaniu szczotki kominowej. W wyniku zaistniałego pożaru doszło do licznych popękań w przewodzie kominowym. Trzeba było usunąć część drewnianej podłogi na strychu budynku bezpośrednio przylegającej do nieotynkowanego komina i część boazerii zlokalizowanej na klatce schodowej bezpośrednio przymocowanej do komina. Całość sprawdzono kamerą termowizyjną oraz miernikiem wielogazowym typu tetra. Podczas pierwszych pomiarów w pomieszczeniach, gdzie były zlokalizowane piecyki urządzenie wykazało około 60 ppm tlenku węgla, a temperatura zewnętrzna komina wynosiła 130 stop. C. Działania z udziałem 1/6 z KM PSP Krosno i 1/5 OSP Głowienka, trwały prawie 2 godziny.
    25.02.2018 r. w m. Rymanów tuż po 1500 zauważony został pożar w budynku drewnianym. W wyniku użytkowania kominka z rozprowadzeniem ciepłego powietrza na pomieszczenia, doszło do powstania pożaru w budynku. Pożar w budynku powstał, gdy nie było w nim nikogo, a w kominku rozpalone było drewno. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP stwierdzono, że z budynku mieszkalnego przez okna i pod przybitką wydostaje się dym na zewnątrz. Na miejscu zdarzenia działania ratowniczo-gaśnicze prowadziły trzy zastępy OSP z Posady Dolnej i Rymanowa. Budynek wewnątrz był wykończony drewnianym odeskowaniem. Część szyb w oknach była już uszkodzona od wysokiej temperatury jaka panowała wewnątrz budynku, a rolety zewnętrze zamontowane na oknach były uszkodzone.   Strażacy prowadzili działania gaśnicze w aparatach ochrony dróg oddechowych, podając wodę na palące się wyposażenie dwóch pomieszczeń, obudowę kominka wraz z przyległymi ścianami oraz część odeskowania sufitu. W trakcie działań gaśniczych, sukcesywnie  sprawdzali czy w budynku nie ma ludzi. Po ugaszeniu ognia w pomieszczeniach, usuwali i przelewali wodą ogień, który rozwijał się wewnątrz konstrukcji. Usunęli część odeskowania ze ścian oraz sufitów w dwóch pomieszczeniach, w których wystąpił pożar oraz część nadpalonych belek konstrukcyjnych budynku bezpośrednio przylegających do kominka. Ponadto rozebrali część systemu nawiewów rozprowadzających ciepłe powietrze od kominka, jak i samą obudowę kominka. Całość sprawdzono kamerą termowizyjną oraz miernikiem wielogazowym typu tetra. Działania trwały prawie 3 godziny z udziałem 2/9 z KM PSP Krosno i 3/17 z OSP w KSRG.
    Również 25.02.2018 r. w m. Dukla, po godz. 1930, doszło do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym odprowadzającym spaliny od kotła na paliwo stałe, ogrzewającym budynek mieszkalny. Na piętrze oraz strychu ze szczelin w przewodzie spalinowym wydostawał się dym. Nad kominem widoczny był płomień o wysokości około 1 metra. Na miejscu zdarzenia działania ratowniczo-gaśnicze prowadzili strażacy z jednostki OSP Dukla. Po usunięciu materiału palnego z pieca, do przewodu kominowego wprowadzono proszek z gaśnicy, w celu ugaszenia palącej się sadzy. Następnie udrożniono kanał przy pomocy kuli i strącono palącą się sadzę przy wykorzystaniu szczotki kominowej. Temperatura komina mierzona na początku prowadzonych działań oscylowała w granicach 120 st. C. Urządzenie pomiarowe wielogazowe TETRA podczas pierwszych pomiarów wykonanych na strychu oraz pierwszym piętrze wskazało około 40 ppm tlenku węgla. Pożar sadzy spowodował liczne pęknięcia przewodu spalinowego. Działania z udziałem 1/6 z KM PSP Krosno oraz 1/6 z OSP Dukla trwały prawie 2,5 godziny.


Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno