www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

 Zgrupowane kondycyjno-szkoleniowe dla ratowników wysokościowych

    W dniach 5-8 marca 2018 roku odbyło się zimowe zgrupowanie kondycyjno – szkoleniowe dla ratowników wysokościowych włączonych do SGRW KROSNO. Zgrupowanie realizowane było na terenie Ustrzyk Dolnych, Leska i Wetliny.
W zgrupowaniu wzięło udział dziesięciu ratowników wysokościowych  pełniących służbę w JRG Krosno.
Harmonogram zgrupowania obejmował zajęcia  szkoleniowe polegające na doskonaleniu technik ewakuacji poszkodowanych z drzew i obiektów przyrody naturalnej. Ta część realizowana była na terenie obiektu przyrody naturalnej „Kamień Leski”.
W ramach zgrupowania przeprowadzono również zajęcia na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ustrzykach Dolnych gdzie zostały omówione zagadnienia  zakresu podstawowego ratownictwa wysokościowego, zasady współpracy pomiędzy grupą specjalistyczną a ratownikami JRG oraz przećwiczone praktycznie warianty podejmowania poszkodowanych ze studni.
W ramach zajęć kondycyjnych odbywały się zajęcia na basenie i marszobiegi na terenie Ustrzyk Dolnych i Wetliny połączone z praktyczną obsługą urządzeń GPS będących na wyposażeniu grupy.

Zgrupowanie SGRW Zgrupowanie SGRW
 Zgrupowanie SGRW 2018 r. Zgrupowanie SGRW

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Marszałek

Zdjęcia: archiwum KM PSP Krosno

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno