www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

 Odszedł na wieczną służbę

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie z żalem informuje, że w dniu 24 kwietnia br. zmarł w wieku 73 lat, st. sekc. w st. spocz. Kazimierz WĘGRZYN – funkcjonariusz krośnieńskich jednostek ochrony przeciwpożarowej w latach 1972 – 1993, pełniący służbę na stanowiskach przodownika roty w tut. jednostce Zawodowej Straży Pożarnej, a później ratownika w krośnieńskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. W ostatnich latach swojego życia zaangażowany w działalność Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krośnie. 
Środowisko pożarnicze zapamięta Go również jako bardzo aktywnego działacza strażactwa ochotniczego – od wielu lat pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Miejscu Piastowym.


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Miejscu Piastowym w dniu 27 kwietnia br. (piątek) o godz. 15.00.

 

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno