www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

 Dwa niebezpieczne pożary w niedzielne popołudnie

    27.04.2018 r. tuż przed 13.00 z nieznanych na razie przyczyn doszło do powstania pożaru w budynku gospodarczym w m. Kopytowa. Po przybyciu na miejsce zdarzenia dwóch zastępów PSP stwierdzono, iż pali się część budynku gospodarczego. Budynek był o konstrukcji drewniano-murowanej pokryty eternitem. Właściciele przed przybyciem strażaków podjęli próbę ugaszenia pożaru używając wody z węża ogrodowego. Jako pierwsza do działań przystąpiła miejscowa jednostka OSP Kopytowa podając dwa prądy gaśnicze. Działania zastępów PSP i OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów gaśniczych oraz po stłumieniu ognia przystąpiono do usunięcia siana i słomy na zewnątrz budynku. Częściowemu spaleniu i zniszczeniu uległa więźba dachowa i pokrycie w postaci eternitu. W działaniach trwających ponad 2 godziny brało udział 8 pojazdów i 36 strażaków, w tym OSP Kopytowa, Żeglce, Sulistrowa, Leśniówka, Kobylany.


    27.04.2018 r. po godzinie 14.00 z nieznanych na razie przyczyn doszło do zapalenia się zewnętrznej elewacji budynku (docieplonej styropianem), który stanowił kompleks usługowo-handlowy stacji paliw w Targowiskach. Przed przybyciem zastępów PSP pracownicy obiektu odłączyli prąd w budynku oraz podjęli próbę ugaszenia pożaru za pomocą gaśnic proszkowych.  W wyniku rozpoznania ustalono, że pożar objął również pokój hotelowy na pierwszym piętrze. Z informacji uzyskanej od pracowników oraz po przeprowadzonym rozpoznaniu wykluczono obecność gości w pokojach hotelowych. Działania zastępów PSP i OSP polegały m.in.  na:
-    podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu (jeden prąd gaśniczy z zewnątrz na palącą się elewację oraz jeden prąd gaśniczy na palące się elementy w pokoju hotelowym),
-    oddymieniu zadymionych pomieszczeń za pomocą wentylatora,
-    usunięciu nadpalonej elewacji budynku,
-    wyniesieniu dwóch butli 11 kg z gazem propan-butan, z kotłowni, której elewacja również uległa spaleniu,
-    sprawdzeniu pokoi hotelowych oraz poddasza przy użyciu kamery termowizyjnej.
W działaniach trwających niecałe 2 godz. z udział wzięło 11 pojazdów pożarniczych i 46 strażaków, w tym OSP Miejsce Piastowe, Widacz, Pustyny, Krościenko Wyżne, Łężany, Głowienka.
 

Opracowanie: bryg. Mariusz Kozak 

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno